شنبه دهم آذرماه سال 1397 ساعت 10:52
مراسم استقبال از تیم هاکی دختران تلخاب شیرین در شهر گچساران

مراسم استقبال از تیم هاکی دختران تلخاب شیرین در شهر گچساران که با حضور اهالی ورزش و بزرگان هاکی انجام پذیرفت .