دوشنبه پنجم آذر ماه سال 1397 ساعت 11:22
حضور آقای حمید رضا بخارایی دبیر فدراسیون هاکی در المپیاد استعدادهای برتر در استان ایلام

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی آقای حمید بخارایی بعنوان نماینده فدراسیون هاکی در استان ایلام حضور داشت و در در مورد نحوه برگزاری این مسابقات گفت:
این مسابقات در سطح بالایی برگزار شد و با شناخت چهره های مستعدد آینده بهتری برای هاکی کشور خواهیم داشت  
وی در ادامه افزود: میزبانی مسابقات کار بسیار راحتی نبود که جادارد از اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام ، هییت هاکی استان تشکر نمود که تمامی امکانات را برای هرچه بهتر برگزاری مسابقات فراهم نمودند.