رهبر معظم انقلاب  اسلامی : باید به ورزشهای اصیل و ناب ایرانی توجه بیشتری شود


 

سال1393
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی


 

فارسی | English
مناسبت ها
گزارش
رویدادهای پیش روجستجو در سایت
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶_ ۱۱:۳۶
بازگشت تیم ملی هاکی سالنی ایران از اتریش