رهبر معظم انقلاب  اسلامی : باید به ورزشهای اصیل و ناب ایرانی توجه بیشتری شود


 

سال1393
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی


 

فارسی | English
مناسبت ها
گزارش
رویدادهای پیش رو


برگزاری جشنواره فرهنگی ، ورزشی ویژه مستعدین _ آقایان و بانوان
جستجو در سایت

 اخبار
بیست و هفتم شهریور ماه سال 1397 ساعت 19:00
پایان جشنواره فرهنگی ، ورزشی مستعدین آقایان در منطقه 4

بیست و ششم شهریور ماه سال 1397 ساعت 14:00
پایان جشنواره فرهنگی ، ورزشی مستعدین آقایان در منطقه 3

بیست و پنجم شهریور ماه سال 1397 ساعت 00:57
نتایج بازیهای روز اول مناطق 3 و 4 جشنواره فرهنگی ، ورزشی مستعدین آقایان

بیستم شهریور ماه سال 1397 ساعت 20:40
نتایج روز اول در منطقه دو

بیستم شهریور ماه سال 1397 ساعت 20:43
نتایج روز اول در منطقه 1

صفحه : 1     تمام صفحات : 93