رهبر معظم انقلاب  اسلامی : باید به ورزشهای اصیل و ناب ایرانی توجه بیشتری شود


 

سال1393
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی


 

فارسی | English
مناسبت ها
گزارش
رویدادهای پیش رو


لیگ دسته یک آقایان کشور سال 1396
جستجو در سایت
 كميته ها

 

كميته انضباطي  
مسئول بهرام شفيع
 
اعضاء حميدرضا بخارايي، فريدون زماني، حسن اباذري ، دکتر اکبر قاسمی، تنديس زراسوند
 
كميته فرهنگي                                        
مسئول منوچهر احرابي فرد
 
اعضاء مسعود رضائیان، مهندس محمد مهدی مشگل گشا، ،کاظم هزاره ، محمدرضا علیپور،
سارا خراسانی
 
كميته روابط عمومي  
مسئول سارا خراساني
 
اعضاء محبوبه شاملو، مهندس هادی شریعتی
 
كميته روابط بين الملل  
مسئول  مهندس هادي شريعتي
 
اعضاء حمیدرضا بخارایی، محسن ربیعی، سارا خراساني، ساناز حیدری
 
كميته تيم هاي ملي  
مسئول حميدرضا بخارايي
 
اعضاء اسفنديار صفايي، ابوالفضل یوسفی، مسعود بهلولی،دکتر میر معصوم سهرابی، فاطمه رجبیان
 
 
كميته تحقيقات ، پژوهش و آموزش  
                                مسئول فریدون زمانی
 
اعضاء اسفندیار صفایی،  مهندس محمد جواد جعفری، منوچهر احرابی فرد ، ساناز حیدری
 
کمیته استعداد یابی  
مسئول علی بختیاری 
اعضاء حمیدرضا بخارایی،یدالله قیاسیان، اسفندیار صفایی، عباس سرایدار، آذر تیموری طولابی
کمیته همگانی  
مسئول علی بختیاری
 
اعضاء حمیدرضا بخارایی، فریدون زمانی،  تندیس زراسوند، کاظم حجازی، محمدرضا علیپور
 
کمیته مسابقات:  
رئیس حمیدرضا بخارایی
 
دبیر حسن اباذری
 
اعضاء فریدون زمانی، اسفندیار صفایی، ابوالفضل یوسفی، تندیس زراسوند
 
کمیته انتصاب:                                        
مسئول حمیدرضا بخارایی
 
اعضاء آقایان فریدون زمانی، حسن اباذری، محمد رضا امینیان ، تندیس زراسوند
 
کمیته داوران:  
مسئول حسن اباذری
 
اعضاء محمد مهدی شاطری، عباس ذوالفقاری، رحمت اله محمدی، آرش جهانی، طوبی ایل بیگی
 
کمیته مربیان:  
مسئول اسفندیار صفایی
 
اعضاء ابوالفضل یوسفی، مسعود بهلولی، آذر تیموری طولابی
کمیته ارزیابی و اموراستانها:  
مسئول حمیدرضا بخارایی
 
اعضاء منوچهر احرابی فرد، فریدون زمانی، مهندس حسین شهریاری
 
کمیته مدارس:  
                          مسئول حمیدرضا بخارایی
 
اعضاء تندیس زراسوند، احسان صمیمی، سید امیر سیاهپوش
 
کمیته پیشکسوتان:  
مسئول فریدون زمانی
 
اعضاء مهندس محمد جواد جعفری،  جواد رضایی تبار ، شهلا گشتاسبی