رهبر معظم انقلاب  اسلامی : باید به ورزشهای اصیل و ناب ایرانی توجه بیشتری شود


 

سال1393
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی


 

فارسی | English
مناسبت ها
گزارش
رویدادهای پیش رو


لیگ برتر بانوان کشور سال 1396
جستجو در سایت مسابقات

*    آئین نامه کمیته مسابقات  
  
پروتوکل چینش مسابقات فدراسیون هاکی

 

  آئین نامه انضباطی مسابقات فدراسیون هاکی 

 

                     لیگ دسته یک آقایان کشور سال 1396                                    
 - آئین نامه مقدماتی
- آئین نامه مسابقات
- تعهد نامه شرکت در مسابقات
- فرم تعهد نامه سرپرست و مربی تیم
- قرارداد بازیکن
- قرارداد باشگاه و پزشک
- قرارداد باشگاه و تدارکات
- قرارداد باشگاه و سرپرست
- قرارداد باشگاه و فیزیوتراپ
- قرارداد باشگاه و مربی
- رضایتنامه ها
- لیست اسامی 
- لوگو مسابقات
-راهنمای داوران
- گروه بندی مسابقات
- برنامه مسابقات
- جدول جلسات قبل از مسابقات
 

   
       لیگ برتر آقایان سال 1396                             
- آئین نامه مقدماتی
- تعهد نامه شرکت در مسابقات
- فرم تعهد نامه سرپرست و مربی تیم
- قرارداد بازیکن
- قرارداد باشگاه و پزشک
- قرارداد باشگاه و تدارکات
- قرارداد باشگاه و سرپرست
- قرارداد باشگاه و فیزیوتراپ
- قرارداد باشگاه و مربی
- رضایتنامه ها
  


                                                                                   
   

                      لیگ برتر بانوان سال 1396                                           
  - آئین نامه مقدماتی
- آئین نامه مسابقات
- تعهد نامه شرکت در مسابقات
-فرم تعهد نامه سرپرست و مربی تیم
- قرارداد بازیکن
- قرارداد پزشک
- قرارداد تدارکات
- قراردادسرپرست
- قرارداد فیزیوتراپ
- قرارداد مربی
- رضایت نامه ها
- برنامه مسابقات