رهبر معظم انقلاب  اسلامی : باید به ورزشهای اصیل و ناب ایرانی توجه بیشتری شود


 

سال1393
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی


 

فارسی | English
مناسبت ها
گزارش
رویدادهای پیش رو


لیگ دسته یک آقایان کشور سال 1396
جستجو در سایت
 معرفي اعضاي فدراسيون


 رئيس فدراسيون : بهرام شفيع

  نايب رئيس: دکتر میرمعصوم سهرابی

 
 

 دبير فدراسيون:  حمیدرضا بخارایی

 

 

مسئول كميته فرهنگي: منوچهر احرابي فرد 

 

 

 بازرس فدراسیون: جواد رضایی تبار

  

 کارشناس خبره: حسن اباذری

 مد

 

 

   

خزانه دار: گلبو جانپور 

خزانه دار: گلبو جانپورخزانه دار: گلبو جانپوررئيس دفتر: الهه شاملو   تمتاااللغغغبفکتالانغبلرذالباتتتلتلتلببققسقبیبزتتبعهیسعهاعربعهبثبتنخهیتبسیبشسبلغاتتسسdمدیر امول بین الملل: هادی شریعتی

  

 خزانه دار: گلبو جانپور 

    

 رئيس دفتر: الهه شاملو  


 

     

  نایب رئیس بانوان :
تنديس زراسوند 


 

  

 مدیر روابط عمومی: سارا خراسانی 

  
امور دفتری: سید طیبه السادات حسینی