رهبر معظم انقلاب  اسلامی : باید به ورزشهای اصیل و ناب ایرانی توجه بیشتری شود


 

سال1393
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی


 

فارسی | English
مناسبت ها
گزارش
رویدادهای پیش رو


المپیاد استعدادهای برتر آقایان و بانوان
جستجو در سایت
 كرسي هاي ايران

بهرام شفیع ، رئیس فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران


* عضو هيئت اجرایی کنفدراسيون هاكي آسيا

* رئیس کمیته هاکی داخل سالن آسیا

* عضو کمیته انظباطی هاکی آسیا

* عضو کمیته مالی کنفدراسیون هاکی آسیا

* عضو کمیته مسابقات کنفدراسیون هاکی آسیا

* عضو کمیته تجهیزات کنفدراسیون هاکی آسیا

 تندیس زراسوند،نایب رئیس  بانوان فدراسیون هاکی
* عضو کمیته بانوان کنفدراسیون هاکی آسیا

حمیدرضا بخارایی، دبیر فدراسیون هاکی
* عضو کمیته توسعه و مربیگری کنفدراسیون هاکی آسیا

حسن اباذری

* دبیر کمیته داخل سالن کنفدراسیون هاکی آسیا

* عضو کمیته داوران کنفدراسیون هاکی آسیا

هادی شریعتی، مدیر امور بین الملل فدراسیون هاکی

*عضو کمیته ارتباطات و رسانه کنفدراسیون هاکی آسیا

ساناز حیدری

*عضو کمیته بازیکنان FIH ( تنها نماینده قاره آسیا در فدراسیون جهانی)

فریدون زمانی
* عضو کمیته آموزش و مربیگری

مجتبی حسینی
* عضو کمیته تشریفات کنفدراسیون هاکی آسیا

منصوره طهرانچی 
* عضو کمیته توسعه هاکی بانوان آسیا