معرفي اعضاي فدراسيون  

رییس فدراسیون: دکتر بهرام قدیمی

 

خزانه دار : گلبو جانپور
سرپرست نایب رئیسی آقایان: امیراقبال شفیع

سرپرست نایب رئیسی بانوان: آلی لا عطار
 

سرپرست دبیری فدراسیون: حسن اباذری

 
بازرس قانونی فدراسیون هاکی: جواد رضایی تبار
مسئول کمیته فرهنگی: حجت الاسلام و المسلمین یاسر غلامی