مسابقات

*  

آئین نامه کمیته مسابقات

پروتوکل چینش مسابقات فدراسیون هاکی
 
آئین نامه انضباطی مسابقات فدراسیون هاکی 

 

دوازدهمین دوره لیگ برتر هاکی باشگاههای کشور(آقایان)                

آئین نامه کلی
 آیین نامه مقدماتی  
قرارداد  بازیکن
قرارداد  فیزیوتراپ
قرارداد  مربی
قرارداد  پزشک
قرارداد  سرپرست
قرارداد  تدارکات
لیست  اسامی
فرم رضایت نامه
فرم تعهد مربی
فرم تعهد سرپرست
فرم تعهد نامه شرکت در مسابقات
جدول  مسابقات
جدول  جلسات
رضایت نامه ولی

جدول زمانبندی مسابقات دور برگشت
 


   
 یازدهمین دوره لیگ برتر هاکی باشگاههای کشور 1398(بانوان)

بخشنامه مهم لیگ برتر باشگاههای هاکی داخل سالن بانوان کشور جام کوثر

آئین نامه مقدماتی
تعهد نامه مربی
تعهد نامه شرکت
تعهد نامه سرپرست
رضایت  نامه ها
قرارداد  بازیکن
قرارداد باشگاه و پزشک
قرارداد باشگاه و تدارکات
قرارداد باشگاه و سرپرست
قرارداد باشگاه و فیزیوتراب
قرارداد باشگاه و مربی
لیست اسامی لیگ برتر
جدول جلسات قبل از مسابقه
میزبانان مرحله مقدماتی مسابقات

جدول مرحله مقدماتی مسابقات
رضایت نامه ولی

جدول کلی نتایج دور رفت

جدول مسابقات دور برگشت 

جدول جلسات قبل از مسابقات دور برگشت

آیین نامه مسابقات

   
مسابقات لیگ دسته یک هاکی آقایان باشگاههای کشور 1398

نامه مسابقات اعلام آمادگی تیمها (98/10/28) (پیوست)

آیین نامه کلی

تعهد نامه سرپرست

تعهدنامه شرکت در مسابقات

جدول بازیها

فرم تعهد نامه مربی تیم

قرارداد بازیکن

قرارداد باشگاه و پزشک

قرارداد باشگاه و تدارکات

قرارداد باشگاه و سرپرست

قرارداد باشگاه و فیزیوتراب

قرارداد باشگاه و مربی

لیست اسامی لیگ

اعلام زمان و مکان برگزاری مسابقات