آغاز فعالیت انجمن هاکی دختران و پسران آموزش و پرورش سراسر کشور

آغاز فعالیت انجمن های هاکی دختران و پسران آموزش و پرورش در 105 هزار مدرسه سراسر کشور

رضا داغستانی مسئول انجمن هاکی پسران، انسیه فنائی مسئول انجمن هاکی دختران

 

با آغاز فعالیت هاکی بین 15 میلیون دانش آموز و 105 هزار مدرسه سراسر کشور، از سوی فدراسیون ورزش دانش آموزی دکتر رضا داغستانی مسئول انجمن هاکی پسران و دکتر انسیه فنائی مسئول انجمن هاکی دختران آموزش و پرورش منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، در راستای تحقق بخشیدن به اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پاسد‌اشت ورزش های ملی، همگانی سازی ورزش و توسعه عمومی ورزش مفر‌ح هاکی، گسترش سبک زندگی فعال آحاد مردم در طول سال و توسعه ورزش هاکی در میان دانش آموزان عزیز و ایجاد بستر مناسب جهت بهبود نگرش و ترویج این رشته ورزشی، پس از انعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین فدراسیون هاکی و فدراسیون ورزش دانش آموزی در اولین گام، فعالیت انجمن های هاکی دختران و پسران آموزش و پرورش سراسر کشور آغاز شد.

دکتر رضا داغستانی مسئول انجمن هاکی پسران، ملی پوش اسبق تیم ملی و از قهرمانان ارزنده و مربی باسابقه هاکی کشور، روانشناس ورزشی و مدرس دانشگاه است.

همچنین دکتر انسیه فنائی مسئول انجمن هاکی دختران، از مربیان، قهرمانان و بازیکنان باسابقه هاکی که دارای چندین عنوان قهرمانی در سطح رقابتهای هاکی لیگ باشگاهی بانوان کشور بوده و دارای مدرک دکتری تربیت بدنی در گرایش رفتار حرکتی و مدرس دانشگاه است.

امید است با حضور این عزیزان، شاهد گسترش و رشد و شکوفایی این رشته ورزشی مفرح، ملی و بومی کشورمان در میان دانش آموزان این سرزمین باشیم... انشاالله

http://irisf.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000160&block=announcement&id=2837235\

http://www.iranhockey.org/NewsDetails/2263/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA--%D9%87%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-15-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

http://www.iranhockey.org/NewsDetails/2264/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DA%A9%DB%8C

تاریخ انتشار : 1399/5/15 02:20 0 0