فهرست مواد ممنوعه 2020 و کارت جیبی راهنمای ورزشکاران

 

در جهت رشد و اعتلای ورزش کشور، توسط فدراسیون پزشکی ورزشی فهرست مواد ممنوعه 2020 و نسخه کارت جیبی راهنمای ورزشکاران را جهت بهره برداری لازم تهیه و ارائه گردیده است.

 

(فایل فهرست مواد ممنوعه 2020)                                              (فایل نسخه کارت جیبی راهنمای ورزشکاران)

تاریخ انتشار : 1399/2/14 05:22 0 0