دکتر حسین شهریاری سرپرست نایب رئیسی آقایان فدراسیون هاکی شد.

انتصاب جدید در فدراسیون هاکی:

دکتر حسین شهریاری سرپرست نایب رئیسی آقایان فدراسیون شد.

 

طی حکمی از سوی دکتر بهرام قدیمی رئیس فدراسیون، حسین شهریاری به سمت سرپرست نایب رئیسی آقایان فدراسیون هاکی منصوب شد.  

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، در حکم صادره فدراسیون آمده است:

«جناب آقای دکتر حسین شهریاری،

نظر به دانش، تخصص و تجربیات ارزشمند مدیریتی و اجرایی، جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست نایب رئیسی آقایان فدراسیون هاکی منصوب می شوید.امید است با نصب العین قرار دادن شرع مقدس اسلام و بهره مندی از تمامی توان و هماهنگی کامل با مدیران محترم ستادی، در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.»

بهرام قدیمی- رئیس فدراسیون

 وی دارای تحصیلات دکتری مدیریت است و در رزومه کاری ارزشمند ایشان عضویت 8ساله هیات رئیسه فدراسیون هاکی، 20 سال ریاست هیات هاکی استان سمنان، نایب رئیس پیشین فدراسیون هاکی، نایب رئیس هیات امنا و مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی نفت تهران، مدیرعامل شرکت های تابعه سایپا، عضو هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا، عضو سازمان لیگ فدراسیون والیبال، 4 سال عضو هیات رئیسه و نایب رئیسی کنفدراسیون موتورسواری آسیا، 9 سال نایب رئیسی فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری ایران و... به چشم می خورد.

تاریخ انتشار : 1398/12/13 05:09 0 0