کامران کتال سرپرست انجمن هاکی دانشگاه های سراسر کشور

شروع بکار انجمن هاکی دانشگاه های سراسر کشور

با راه اندازی و فعالیت انجمن هاکی دانشگاههای سراسر کشور، دکتر کامران کتال بعنوان سرپرست این انجمن منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون،دراین حکم که بامعرفی دکتربهرام قدیمی رییس فدراسیون هاکی و توسط دکتر محمدرضا دهخدا رییس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی امضاء شده، آمده است: «جناب آقای کامران کتال، نظربه اهمیت و جایگاه ورزش دانشجویی و تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم تا تاریخ 98/12/7 به سمت سرپرست انجمن هاکی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی منصوب می شوید. امید است با استعانت از درگاه متعال و بهره مندی از ظرفیتهای افراد مجرب در انجام امور محوله موفق باشید. دکتر محمدرضا دهخدا رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی»

گفتنی است در سوابق کاری ایشان که از ورزشکاران سابق رشته فوتبال ، تکواندو ، کاراته و شنا می باشد، ریاست اداره فنی اداره کل تربیت بدنی و مسابقات و انجمن های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی- مسئول مالی مسابقات مناطق دانشگاه آزاد کل کشور و مربیگری و داوری در رشته های مختلف ورزشی به چشم می خورد.

تاریخ انتشار : 1398/7/13 02:37 0 0