برای اولین بار در کشور برگزاری هاکی خیابانی در فارس

برای اولین بار در کشور هاکی خیابانی در شهرهای مختلف فارس برگزار می شود!

رئیس هیات هاکی استان فارس از برگزاری هاکی خیابانی در شهرستانهای مختلف این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، محمد حسین عاقبت بین طی گفتگویی با بیان این مطلب گفت : «بر اساس سیاستهای کلان فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران درخصوص طرح برگزاری هاکی خیابانی و تشکیل کمیته هاکی خیابانی، بصورت پایلوت برای اولین بار باعقد تفاهم نامه ای بین هیات هاکی فارس و هیات همگانی فارس مقرر گردید این برنامه به صورت گسترده در سطح استان برگزار شود.»

وی افزود: برای اولین بار در کشور کمیته هاکی خیابانی در استان فارس و با مشارکت هیات ورزشهای همگانی استان تشکیل شده است که مقدمات اجرای این برنامه در این کمیته مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است که به مرحله اجراء در آیدو و انشالله بزودی شاهد فعالیت هاکی خیابانی در محلهای تجمع و فضاهای شهری و خیابانهای شیراز خواهیم بود.

رئیس هیات هاکی استان فارس در پایان این گفتگو از دکتر بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی به جهت طرح این برنامه به عنوان یک پایلوت و همچنین سیروس پاک فطرت رئیس هیات ورزشهای همگانی استان فارس و همکارانشان به منظور مشارکت در اجرای این طرح برای اولین بار در کشور و در استان فارس تشکر و  قدردانی کرد.

تاریخ انتشار : 1398/2/25 01:01 0 0