پیشکسوتان ورزشکاران هیئت هاکی استان کرمانشاه

🔸جناب آقای دکتر قدیمی انتخاب جنابعالی را بعنوان ریاست فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تبریک عرض می نماییم امید است با درایت و همت جنابعالی موجبات توسعه وپیشرفت ورزش هاکی فراهم گردیده وبه افتخارات این رشته ورزشی همواره افزون گردد 

هیئت هاکی استان کرمانشاه
 
🔸جناب آقای دکتر قدیمی انتخاب جنابعالی را بعنوان ریاست فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تبریک عرض می نماییم امید است با درایت و همت جنابعالی موجبات توسعه وپیشرفت ورزش هاکی فراهم گردیده وبه افتخارات این رشته ورزشی همواره افزون گردد.
 پیشکسوتان ورزشکاران هیئت هاکی استان کرمانشاه
 

تاریخ انتشار : 1397/12/21 12:56 0 0