انتصابات جديد در هيات هاكي استان فارس

طی حکمی از سوی  مهندس عاقبت بین  رئیس هیات هاکی استان فارس دبیر و نائب رئیس ورئیس هیات شیراز و سه نفر از اعضای هیات رئیسه  استان به شرح زیر منتصب شدند .

اعضای هیات رئیسه 
۱ جناب اقای  دکتر دریانوش  ( دکتری  فیزیولوژی ورزشی و استاد دانشگاه شیراز )
۲جناب اقای دکتر محسن داوودی  دکتری فیزیولوژی ورزشی  و مدیر تربیت بدنی سازمان علوم پزشکی فارس ) 
۳ جناب اقای مهندس ظهرابی ( کارشناس ارشد شهرسازی و معاون فنی و عمرانی  شهردار منطقه یک) 
رئیس هیات شیراز 
 جناب اقای صادق زندیه  (  کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک و رئیس اداره برنامه ریزی وتوسعه منابع انسانی  )
نائب رئیس بانوان 
 سرکار خانم مریم السادات میری ( دکتری فیزیولوژی ورزشی  وکارشناس خبره علوم پزشکی ) 
دبیر هیات 
جناب اقای محسن توانگر زمین( کارشناس ارشد تربیت بدنی و کارشناس خبره شرکت ورزش نفت زاگرس)
 

تاریخ انتشار : 1397/12/16 03:41 0 0