مجمع انتخاباتی هیات هاکی استان خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی مجمع انتخاباتی هیات هاکی استان خراسان شمالی برگزار شد.

 در این مجمع که با حضور آقایان حسن اباذری سرپرست فدراسیون، کوروش بهادری  مدیر کل محترم استان ، واعضای محترم مجمع برگزار شد. 
 
جناب آقای مصطفی تیموری با کسب 12 رای از 12 رای ماخوذه  به مدت چهارسال رییس هیات هاکی استان انتخاب شد. 
 

تاریخ انتشار : 1397/12/16 03:40 0 0