مجمع انتخاباتی هیات هاکی استان کهکیلویه و بویر احمد برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی مجمع انتخاباتی هیات هاکی استان کهکیلویه و بویر احمد برگزار شد، در این مجمع که با حضور آقایان حسن اباذری سرپرست فدراسیون، سید محمد تقی علوی مدیر کل محترم استان ، آقای حمیدرضا بخارایی دبیر فدراسیون واعضای محترم مجمع برگزار شد. 
سرکار خانم گستاسبی نیا با کسب 13 رای از جمع 15 رای ماخوذه به مدت چهارسال رییس هیات هاکی استان انتخاب شد. 
 

تاریخ انتشار : 1397/12/15 04:41 0 0