مجمع انتخاباتی هیات هاکی استان یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی مجمع انتخاباتی هیات هاکی استان یزد برگزار شد در این مجمع که با حضور آقایان حسن اباذری سرپرست محترم فدراسیون ، مسعود شریعتی مدیر کل ورزش و جوانان استان و اعضای محترم مجمع برگزار شد.

آقای دکتر محمدرضا اسلامی  با کسب 15 رای از 15 رای ماخوذه به مدت ۴ سال بعنوان رییس هیات هاکی استان یزد انتخاب شدند.

تاریخ انتشار : 1397/12/14 10:58 0 0