مجمع انتخاباتی هیات هاکی استان فارس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی مجمع انتخاباتی هیات هاکی استان فارس برگزار شد ، که پس از پایان رای گیری آقای محمد حسین عاقبت بین با کسب 12 رای از ۱۲ رای ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رییس هیات هاکی استان فارس منصوب شد.

تاریخ انتشار : 1397/11/23 01:55 0 0