گزارش تصویری از اردوی مستعدین در استان اصفهان

برگزاربه گزارش روابط عمومی از امروز اردوی تیم ملی مستعدین هاکی پسران در اصفهان برگزار شد این اردو با 45 ورزشکار شناخته شده از المپیاد استعدادهای برتر در استان ایلام شروع شد سرمربی تیم آقای سیامک موسوی ، مربیان آقایان ابراهیم تبیانیان و مجتبی غلامی و سرپرست تیم آقای محمد نبی باباصادقیان بودند این تیم در جهت شناخت و رشد استعدادهای برتر هاکی و در نهایت پشتوانه سازی برای رده های تیم ملی است.

تاریخ انتشار : 1397/11/23 09:34 0 0