استعدادیابی ورزش هاکی بانوان در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی هیات هاکی استان خراسان رضوی:

 
باحضور
سرکارخانم الهه تیموری
سرپرست محترم بانوان هیات هاکی مشهد مقدس وهمچنین چند تن از مربیان و بازیکنان در هنرستان  تربیت بدنی دخترانه الزهرا (س) مشهد،  استعدادیابی ورزش هاکی صورت گرفت و از میان دانش آموزان حاضر در آن جلسه حدود ۳۰ نفر انتخاب شده و هم اکنون در حال آموزش می باشند.

تاریخ انتشار : 1397/11/23 09:32 0 0