جلسه ی هیات رئیسه هیئت هاکی استان با حضور ریاست محترم هیئت هاکی استان کرمانشاه

جلسه ی هیات رئیسه هیئت هاکی استان با حضور جوادرضایی تبار ریاست محترم هیئت هاکی استان کرمانشاه ، در خصوص برنامه های پیش روی این هیئت مورخ ۱۵ دی ماه ۹۷ در محل دفتر هیئت هاکی برگزار شد.

تاریخ انتشار : 1397/10/17 10:51 0 0