نتیجه مسابقه تیم ملی زیر ۲۳ سال ایران و تیم ملی زیر ۲۳ سال ترکیه

تیم ملی زیر ۲۳ سال ایران ٤-٤ تیم ملی زیر ۲۳ سال ترکیه.  ملی پوشان ایران در دومين  تجربه بین المللی خود به مصاف تیم ملی ترکیه رفتند که این دیدار با تساوی به پایان رسید.

تاریخ انتشار : 1397/10/16 04:12 0 0