ادامه تمرینات تیم امید در اردوی ترکیه

به گزارش روابط عمومي فدراسيون هاكي تمرينات تيم اميد امروز صبح هم ادامه داشت و اين تيم خود را براي برگزاري دو بازي دوستانه در دو نوبت صبح و عصر فردا آماده مي كند.

تاریخ انتشار : 1397/10/15 01:06 0 0