تمرین صبح روز دوم تیم ملی زیر ۲۳ سال زیر نظر مربیان تیم ملی

تمرین صبح روز دوم تیم ملی زیر ۲۳ سال زیر نظر مربیان تیم ملی ساعت ۹ صبح به وقت محلی آغاز شد.
بعد از ظهر امروز هم ملی پوشان اولین دیدار دوستانه خود را با تیم زیر ۲۳ سال ترکیه انجام خواهند داد.

تاریخ انتشار : 1397/10/14 03:10 0 0