تمرین صبح روز دوم تیم ملی زیر ۲۳ سال زیر نظر مربیان تیم ملی

تمرین صبح روز دوم تیم ملی زیر ۲۳ سال زیر نظر مربیان تیم ملی ساعت ۹ صبح به وقت محلی آغاز شد.
بعد از ظهر امروز هم ملی پوشان اولین دیدار دوستانه خود را با تیم زیر ۲۳ سال ترکیه انجام خواهند داد.

دانلود فایل
تاریخ انتشار : 1397/10/14 03:10 0 0