اعزام تیم ملی زیر۲۳سال کشور به اردوی ترکیه جهت پشتوانه سازی تیم ملی بزرگسالان

در این اردو تیم ملی کشورمان چهاربازی دوستانه با تیم ملی زیر ۲۳ سال ترکیه انجام خواهد داد. اولین تمرین تیم ملی ، بعدازظهر پنج شنبه ۱۳ دی ماه در آلانیا ترکیه  برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1397/10/13 06:34 0 0