انتخاب اعضای جدید هیات اجرایی فدراسیون جهانی هاکی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی در چهل و ششمین کنگره فدراسیون جهانی هاکی رای گیری اعضای هیات اجرایی فدراسیون جهانی هاکی برگزار شد که پس از این رای گیری خانم ها: مورین، الیزابت کینگ و آقایان مایکل گرین و شهباز احمد به مدت ۴ سال به عضویت هیات اجرایی فدراسیون بین المللی هاکی در آمدند.

تاریخ انتشار : 1397/10/7 11:25 0 0