برگزاري جلسه كنفدراسيون هاكي آسيا

به گزارش روابط عمومي فدراسيون هاكي در كنار برگزاري  چهل و ششمين كنگره فدراسيون بين المللي هاكي (FIH) كه از تاريخ ٩ الي ١٢ آبان ماه در دهلي نو كشور هند برگزار گردید، جلسه كشورهاي عضو كنفدراسيون هاكي آسيا نيز انجام شد. در اين جلسه آقاي طيب اكرم مدير اجرايي فدراسيون هاكي آسيا سخنران اصلي اين نشست بود كه در ابتداي سخنراني خود از رييس فقيد فدراسيون هاكي ايران به نيكي ياد كرد و ضمن تشريح شخصيت مرحوم حاج بهرام شفيع از خدمات وي به هاكي ايران و آسيا تقدير نمود و وي را انساني بزرگ، استوار و پيشرو در ورزش توصيف كرد. پيش از پايان اين نشست يك دقيقه سكوت به احترام و پاسداشت آن مرحوم انجام گرديد و در پايان کشورهای عضو بصورت متفق القول نسبت به پيشنهاد فدراسيون هاكي ايران بمنظور زنده نگداشتن ياد حاج بهرام شفيع اعلام موافقت نمودند و مقرر گردید هر ساله يادبودي توسط هیات رئیسه فدراسیون هاکی آسیا با نام "Bahram Shafie Award" به كشور یا فردی كه در خصوص توسعه، رشد و اعتلاي ورزش هاكي در قاره آسيا پيش گام می باشد يا خدمات شاياني انجام مي دهد اعطا گردد.

تاریخ انتشار : 1397/10/7 11:25 0 0